Om genus och jämställdhet för yngre barn (4-10 år)

En bilderbok som kan användas som utgångspunkt för att samtala med barn om jämställdhet. Boken ger många aha-upplevelser och tillfällen att prata med barnen om jämställdhet och könsroller.

Lia för en dag ISBN 9197625701 B_edited-1 Leo för en dag ISBN 9197625701_edited-1
  Här får vi följa Leos dag när han "blir" Lia för en dag. Här får vi följa Lias dag när hon blir Leo för en dag.

  Klyftorna ökar igen. Det är långt kvar. Könsorden haglar över flickorna, löneskillnaderna mellan män och kvinnor finns kvar. I förskolan tar pojkarna plats på flickornas bekostnad. Ändå är jämställdhet inskrivet i svensk lag.

Små barns värderingar är lättast att påverka. Därför ska arbetet för jämställdhet börja tidigt. Och det är bara de små barnen som kan lära sig jämställdhet naturligt. Missa inte den chansen.

Lia för en dag/Leo för en dag. En dag får tvillingarna Lia och Leo nog när andra ska bestämma vad de kan eller inte kan. De beslutar sig för att byta plats med varandra för en dag.

Från början får man följa Leo när han upplever flickornas värld. Därefter får man följa Lias dag när hon upplever pojkvärlden. Vid dagens slut återtar de sina vanliga roller. De har blivit många erfarenheter rikare. Och de förstår att de är olika, men lika bra - och att de gärna vill vara sig själva igen.

I slutet av e-boken finns en omfattande handledning för vuxna med råd och tips om hur man kan prata med yngre barn om könsroller och jämställdhet. Många bra exempel hämtas från bokens handling. 
 E-bok ISBN 978-91-984200-7-4