Om känslor och EQ (Emotionell Intelligens) för yngre barn

Känslor är alltid inblandade när vi umgås med varandra. Känslor är en förutsättning för det sociala samspelet. Känner man igen sina känslor och vet vad man känner ger det självkänsla och självkännedom. Om vi  märker och respekterar andras känslor blir vi empatiska människor. Som empatiska människor med god självkännedom tar vi ansvar för våra känslor och många konflikter och även mobbning kan undvikas. Vi får social kompetens och denna utveckling börjar när barnen är små. 

 Med känsla för ISBN 9789197767231 

 Med känsla för dig är en bok om känslor, stora som små, starka som svaga, trevliga och roliga känslor och jobbiga känslor som man inte riktig vill veta av.När Albin får ta hand om katten Tassa väcker det många känslor hos honom: glädje, tillgivenhet och omsorg. Men när Tassa sedan försvinner byts känslorna till  oro, ilska, saknad och sorg. Albin hoppas, längtar och saknar henne.

En fin affisch "Med blandade känslor" konkretiserar känslorna för barnen. Tips om hur affischen kan användas finns i handledningen  Till boken och affischen finns en handledning för vuxna, 30 sidor. Praktiska tips och råd om hur man kan kan använda boken för att arbeta vidare med känslor, hur man lär sig känna igen dessa och ta ansvar för dem.

 I eboken ingår handledning för vuxna, den fina affischen kan beställas separat från förlaget

ISBN 978-91-984053-7-8

 Med känsla för affisch Med känsla för Handledning