Hjälp!sa Akva

Hjälp! sa Akva ISBN 9789197625791_edited-1

När barnen kommer till Lillsjön märker de att deras koja har rasat ihop. Det är tyst i skogen, inga fåglar  kvittrar och fiskarna i sjön beter sig konstigt. Flera djur och växter mår också dåligt.
Barnen ger sig ut på en detektivjakt för att hitta orsaken. Och när de finner orsaken förstår de också vad de ska göra. De lyckas rädda Akva (vattnet) och miljön runt sjön och de vill gärna dela med sig av sina kunskaper.
Det finns många barn som behöver uppleva glädjen av att just deras insatser har betydelse. Ju fler som hjälps åt, desto mer kan man åstadkomma.
Miljön är något som verkligen angår barnen. De hör talas om miljöförstöring och klimathot. Det är svåra och abstrakta ord som skrämmer.
Barnen vill känna sig delaktiga, hjälpa till och kunna påverka. Det borde vi använda oss av och låta barnen göra vad de kan. Det är ju deras egen framtid som det handlar om. Därför finns ett antal konkreta råd direkt till barnen i slutet av boken. Samma råd finns även på den fina affischen som bör sitta uppsatt som en påminnelse.
Många barn är oroade av alla miljölarm och kan lätt 
känna hopplöshet inför framtiden. Miljöförstöring och
klimathot är svåra abstrakta ord som skrämmer och de vet inte vad de kan göra. Låt dem istället känna sig delaktiga.De kan också påverka genom att hjälpa till. De är ju deras framtid det handlar om. För första gången finns nu en bok direkt riktad till mindre barn.
Budskapet är att det går att göra något för att förbättra miljön. Alla kan göra någonting. Även mindre barn kan lära sig att vara rädd om naturen och de kan också göra någonting för att förbättra situationen.
Alla barn behöver känna glädjen över att deras insats har betydelse. Och ju fler som samarbetar desto mer kan vi åstadkomma. Tillsammans med  Naturskyddsföreningen har ett antal konkreta råd tagits fram, råd om vad även mindre barn kan göra eller tänka på för att förbättra miljön.
 
Färgillustrationer av Katarina Dahlquist.
E-bok ISBN 978-91-984200-0-5
 
Affisch kan beställas separat från förlaget
 
Hjälp! sa Akva affisch