Rädda Molly/Rädda VildaRädda Vilda ISBN 9789197625753_edited-1
Varför blir man en mobbare? Hur känns det att bli utsatt?

I den här boken får barnen svaret. Först får man läsa om varför mobbaren Molly mobbar. Sedan får man följa Vilda och hur hon drabbas av Mollys mobbning.
Läsaren kommer till insikt om att ingen av dem mår bra. Båda borde räddas.Ingen kommer att ställa upp på mobbning när de förstår varför någon mobbar en kamrat. Den insiktsmetod som Carina Wilke arbetar med får barnen att förstå varför mobbning uppstår. Vid sidan av huvudpersonerna mobbaren och den mobbade finns det stora flertalet som åskådare eller medlöpare. Trots att de senare inte är aktiva i dramat krävs deras stöd eller tysta medgivande för att mobbningen ska leva vidare. Utan detta stöd förlorar mobbaren sin kraft. Därför är det så viktigt att alla barn får insikt om mobbningens grunder och speciella kännetecken på situationer som kan leda till mobbning.

När barnen får den insikten kommer ingen längre att vilja mobba någon eller följa i mobbarens spår och  visa sina svagaste/sämsta sidor.

Färgillustrationer av Katarina Dahlquist

 Ebok ISBN 978-91-984053-8-5

Handledning till Rädda Molly/Rädda Vilda

I eboken ingår även handledning för vuxna med råd och tips som tydligt beskriver hur man kan nå insikt om mobbningens orsaker och verkan.Hur man kan samtala och arbeta vidare med barnen med utgångspunkt från bokens handling för att de ska förstå och välja bort mobbning. 

Den fina affischen, som även är spelplan för tärningsspel, kan beställas separat hos förlaget.


Rädda Molly ISBN 9789197625753

De flesta barn är inga mobbare utan deltar som medlöpare eller åskådare för att de är omedvetna och rädda för att själva bli utsatta.
Dessa medlöpare och åskådare är en mycket viktig grupp att påverka när det gäller mobbning. Utan dessa får mobbningen inte fäste. 
 
 
Spelet/affischen "Vänner"
Lär barnen sig att känna igen mobbning och 
vad man kan göra för att bli vänner istället.
Till boken hör ett spel som tydligt visar hur de vanligaste mobbningshandlingarna ser ut. När barnen spelar spelet
lär de sig hur man kan stötta och hjälpa en utsatt kamrat och vad man kan göra för att bli vänner istället .
Det är viktigt att alla känner igen när det blir mobbning och vet hur man ska agera för att få stopp på det.
Spelplanen kan också användas som affisch. Ett sätt att hålla mobbningsarbetet levande och aktuellt.
Barnen blir snabbt påminda om när det blir mobbning och vet vad de ska göra. (tärning och spelpjäser ingår inte)
 
Rädda Vilda affisch