Endast som e-böcker

Om veckodagarna   Om känslor och EQ 4-10 år
Läs mer   Läs mer
Alla dagarna ISBN 9789197625715_edited-1   Med känsla för ISBN 9789197767231
     Finns som ebok

 

 Bettys spegel ISBN 9197345911_edited-1 Betty och Robban  ISBN 9197345903_edited-1 Betty och skuggorna  ISBN 919734592X

 Om mobbning 9 -13 år

Succé-serien om Betty finns i nästan alla skolor. De tre Betty-böckerna skildrar mobbning ur olika perspektiv. Alla kan känna igen sig i någon av rollerna. I den första boken "Bettys spegel" får man följa den mobbade Betty. I den andra boken "Betty och Robban" lär Betty känna mobbaren Robban och förstår varför han blivit en mobbare. I "Betty och skuggorna" handlar det om åskådarna, de som ser men inte vill eller vågar ingripa och medlöparna som deltar i mobbningen.

Dessa tre titlar finns nu som e-böcker och ljudböcker

 

 Saga och regbågen ISBN 9789197625760_edited-1 Trolleri i Sifferbo ISBN 9197406899_edited-1 Liv och Saga  ISBN 9197345954_edited-1

 Bilderbok för 3-8 år

En hoppfull bok om de "osynliga" barnen och deras kamrater.

Finns som ebok

Bilderbok för 3 -8 år

En rolig bok om att lära sig siffror och vad de är värda.

Finns som ebok

Kapitelbok för 5 -10 år

En bok som får de osynliga barnen att känna sig stärkta och kanske får kamraterna att tänka i nya banor.

Finns som ljudbok

  Hjälp! sa Akva ISBN 9789197625791_edited-1 Betty och de magiska s ISBN 9197345962_edited-1 Anna Tanga ISBN 9197328901

 Bilderbok för 4 -10 år

En spännande bok om vår miljö. Hur viktigt friskt vatten är och vad barnen själva kangöra för att värna om vår natur.

Finns som ebok

 Om mobbning för 6-10 år

En insiktsfull bok om mobbning. Illustrerad s/v kapitelbok

 Kapitelbok (173 sid), högläsning för de yngre. En rolig och spännande bok, som är en hyllning till barnens lek och fantasi och all kraft som barnen, och även vi vuxna, får därigenom.

Finns som ljudbok

 

Vill också vara medl ISBN 9789197961745_edited-1

Lia för en dag ISBN 9197625701 B_edited-1  Kompis-krocken  ISBN 9197406857_edited-1

 Bilderbok, Om mobbning för 3 -6 år

 Finns som ebok

Om könsroller och jämställdhet

för 4 - 10 år

Läs mer

 Om kulturella skillnader 4 -10 år

Läs mer

 Tilda med is och sol  ISBN 9197406813_edited-1  Tilda med hallonsaft oc  ISBN 9197406848_edited-1  Snällboken
 Bilderbok om mobbning för 4-10 år  Om könsroller, jämställdhet 4-10 år  Hur man är en bra kamrat, 3 - 8 år 
 Läs mer  Läs mer Läs mer
 Finns som ebok    Finns som ebok