Med känsla för dig 

 en bok som gör de abstrakta känslor konkreta

"Med känsla för dig" är en bok om känslor, 
stora som små, starka som svaga, trevliga och 
roliga känslor och jobbiga känslor som man inte 
riktigt vill veta av.
När Albin får ta hand om Tassa väcker det många
känslor hos honom som glädje, tillgivenhet och 
omsorg. Men när Tassa sedan försvinner förbyts
känslorna till oro, ilska, saknad och sorg. 
Albin hoppas, längtar och saknar henne, men 
hjälper det?

Bilderbok inb 31 s med illustrationer i färg av 
Katarina Dahlquist

ISBN 978-91-977672-3-1

Med känsla för ISBN 9789197767231

En fin affisch "Med blandade känslor"konkretiserar känslorna för barnen. Tips om hur affischen kan användas finns i handledningen.

Mått: ca 50 x 75 cm

Med känsla för affisch